vineri, 5 februarie 2010

Managementul calităţii ISO 9001:2008

Cui se adresează?
 • Managerilor de vârf 
 • Reprezentanţilor managementului pentru Sistemul de Management al Calităţii 
 • Managerilor de la nivelul doi 
 • Şefilor de departamente 
 • Specialiştilor din departamentele de asigurarea calităţii 
 • Responsabililor de asigurarea calităţii din departamente 
 • Auditorilor interni şi externi ai Sistemului de Management al Calităţii
 • Auditorilor Sistemului de Management al Calităţii care lucrează cu organismele de certificare 
 • Persoanelor care doresc să devină auditori ai Sistemului de Management al Calităţii
 • Altor specialişti 

Obiectivele cursului
 • Familiarizarea cu cele 8 principii de management al calităţii care stau la baza standardului SR EN ISO 9001:2008 
 • Familiarizarea cu noua terminologie în domeniul managementului calităţii conform SR EN ISO 9000:2006 
 • Familiarizarea cu cerinţe SR EN ISO 9001:2008 
 • Identificarea implicaţiilor pe care le va avea SR EN ISO 9001:2008 asupra propriei organizaţii 
 • Identificarea direcţiilor de acţiune viitoare 

Conţinutul cursului
 • Calitate: concept şi evoluţie 
 • Terminologie SR EN ISO 9000:2006 
 • Standardele referitoare la Sistemului de Management al Calităţii
 • Acreditare şi certificare 
 • Principii fundamentale conform SR EN ISO 9000:2006 
 • Cerinţele detaliate şi interpretate ale SR EN ISO 9001:2008 
 • Implementarea Sistemului de Management al Calităţii 
 • Documentele Sistemului de Management al Calităţii 
Metodele pedagogice
Se aplică metode de instruire interactive şi participative prin care expunerile teoretice alternează cu efectuarea unor exerciţii practice. sunt de asemenea prezentate casetele video: “Calea de urmat” şi “Acolo unde există voinţă”.

Durata cursului: 12 ore

Consultanta

Serviciile de consultanta oferite de compania QUASARO acopera urmatoarele domenii:
 • Proiectarea si implementarea sistemelor de management:
° Evaluarea initiala;
° Evaluarea aspectelor de mediu (numai pentru sistemul de management de mediu);
° Evaluarea pericolelor (numai pentru sistemul de management OHSAS);
° Elaborarea documentelor;
° Implementarea sistemului;
° Audit de precertificare (cand este cazul);
 • Auditare;
° Audituri interne (AudInt);
° Audituri de secunda parte (la furnizor) (ParSec Audit);
° Audituri critice (AuCrit);
 • Analiza neconformitatilor si actiuni corective Þ Reducerea costurilor non-calitatii;
 • Aplicarea controlului statistic al proceselor (SPC);
 • Utilizarea instrumentelor calitatii:
° Instrumente clasice: Brainstorming, diagrama Pareto, diagrama cauza-efect / Ishikawa, histograma, fisa de control statistic, diagrama de dispersie / scatter, fisa de verificare (tally chart), stratificarea;
° Instrumente noi: diagrama sagitala, diagrama afinitatilor, diagrama relationala, diagrama arbore, diagrama matriciala, diagrama alternativelor;
 • Rezolvarea problemelor;
 • KAIZEN - Sistemul de Management KAIZEN este bazat pe reducerea continua a pierderilor si a risipei si are patru componente fundamentale: Total Flow Management, Total Productive Management, Total Quality Management si Total Service Management.

Atuurile pe care le aruncam in joc sunt:
 • Implicarea clientului:
Programele noastre de consultanta sunt astfel construite incat sa asigure transferul de cunostinte si experienta prin implicarea directa a personalului clientului sprijinind formarea unor agenti ai schimbarii in interiorul organizatiilor - adevarati consultanti interni.
 •  Adaptabilitate:
Pentru noi, fiecare client este unic si cum problemele unicat necesita solutii unicat, noi construim programe dedicate, adaptate cu multa atentie specificului fiecarui client in parte.
 • Flexibilitate:
Suportul pe care il oferim tine pasul cu orice schimbare a necesitatilor si cerintelor clientului, indiferent de natura si amploarea lor.
 • Profesionalism:
Specialistii QUASARO detin calificari nationale si internationale in domeniul managementului calitatii, mediului, OHSAS, siguranta alimentelor, Kaizen fapt care reprezinta o garantie certa a calitatii serviciilor oferite.

Instruire

În cei aproape 20 de ani de activitate am asigurat consultanta si instruire pentru mai mult de 1000 de companii şi am instruit peste 13000 de persoane.

Serviciile de instruire oferite de QUASARO se axeaza pe urmatoarele tematici:
 • Managementul calitatii - ISO 9001, ISO 16949, auditor calitate (intern si extern), documentele sistemului de management al calitatii, formare manager calitate;
 • Managementul Mediului - ISO 14001, auditor mediu (intern si extern);
 • Managementul OHSAS - OHSAS 18001, auditor OHSAS (intern si extern);
 • Managementul sigurantei alimentelor – ISO 22000, HACCP, auditor extern pentru ISO 22000;
 • Total Quality Management (TQM) – Instrumentele de imbunatatire a calitatii, SPC+MSA, AMDEC / FMEA, costurile calitatii;
 • Kaizen College – Total Flow Management (TPM), Total Productive Management (TPM), Total Quality Management (TQM), Total Service Management (TSM), Leadership Kaizen, Controlling Kaizen, 5S, Just In Time (JIT) ;
 • Alte Cursuri - Managementul Proiectelor, Managementul Relatiei cu Clientii, Tehnici de Instruire, Management financiar pentru nefinantisti, Managementul calitatii pentru proiectare, Management strategic .

Cursurile „Auditor in domeniul calitatii” si „Auditor de mediu” sunt autorizate de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor. Certificatele de absolvire sunt recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Specialisti

Echipa QUASARO este reprezentata de 2 specialisti la sedintele comitetului tehnic de standardizare CT 56 – Managementul si asigurarea calitatii, unul dintre cei doi fiind presedintele acestui comitet tehnic. In acest fel specialistii firmei sunt la curent cu toate noutatile din domeniul standardizarii, specifice pentru managementul si asigurarea calitatii.

Prin participarea la simpozioane si programe internationale, precum si prin apartenenta la asociatii internationale de prestigiu (CQI - Marea Britanie si ASQ -SUA) specialistii firmei sunt la curent cu evolutia pe plan national, european si international a conceptelor referitoare la calitate, mediu, OHSAS, siguranta alimentelor.

Echipa Quasaro are următoarea componenţă:

• Alexandrina Gabriela Anghelescu
• Mihai Alexandru Enătescu
• Tatiana Ecaterina Samoilă
• Dan Ştefănescu
• Valentin Ioan Tigoianu
• Mihail Văleanu

Auditor calitate, mediu, OHSAS, ISO 9001, 14001, SPC


QUASARO activeaza in domeniul consultantei si instruirii pentru implementarea sistemelor de management al calitatii, mediului, sanatatii si OHSAS, sigurantei alimentelor si alte sisteme. Ofera consultanta si instruire in domeniul KAIZEN–sistem bazat pe abordarea japoneza de crestere a performantei.

Compania Quasaro ofera organizatiilor interesate programe de instruire si consultanta orientate pe cele trei directii determinante pentru succesul unei afaceri:
 • Oientarea catre client
 • Participarea totala
 • Imbunatatire continua

Atuurile pe care le aruncam in joc in cadrul programelor sale de instruire sunt numeroase si atractive:
 • profesionalismul lectorilor care beneficiaza de recunoastere internationala avand statut de auditori certificati pentru sistemele calitatii (IRCA - Marea Britanie si AFAQ AFNOR INTERNATIONAL – Franta) 
 • noutatea informatiilor. Prin participarea la simpozioane si programe internationale, precum si prin apartenenta la asociatii internationale de prestigiu (IQA - Marea Britanie si ASQ - SUA) expertii firmei sunt la curent cu evolutia pe plan national, european si international a conceptelor referitoare la abordarea calitatii 
 • metode de instruire moderne si interactive care imbina stilul clasic al expunerilor teoretice pe baza de transparenta, cu implicarea directa a participantilor in efectuarea unor exercitii, studii de caz, jocuri, interpretare de roluri, dar si cu prezentarea de filme video specifice tematicii prezentate. 
 • lucrul in echipa este unul dintre elementele cheie, caracteristic pentru toate programele de instruire ale firmei Quasaro. 
 • adaptabilitatea la nevoile fiecarei organizatii prin: 
          o dezvoltarea unor studii de caz si exercitii pe baza datelor concrete din cadrul organizatiei
          o dezvoltarea unor cursuri specifice nevoilor de instruire ale organizatiei