miercuri, 23 octombrie 2013

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă (continuare)

Continuăm  periplul nostru referitor la noua ediţie a standardului ISO 9001 prezentând în continuare câteva dintre principalele schimbări generice, impuse de fapt pentru toate standardele referitoare la sisteme de management prin Anexa SL – Apendice 2 menţionată în newsletter-ul anterior. Printre temele noi impuse de Anexa SL se numără:
 • Contextul organizaţiei 
 • Leadership 
 • Managementul riscurilor 
 • Managementul schimbării 
 • Evaluarea performanţei
Vom prezenta în continuare câteva elemente semnificative pentru fiecare dintre aceste teme, elemente avute în vedere de Structura de Nivel Superior (High Level Structure) inclusă în Anexa SL – Apendice 2.

CONTEXTUL ORGANIZAŢIEI - Acest subiect constituie obiectul capitolului 4 al Structurii de Nivel Superior (4 – Contextul organizaţiei) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. Conform acestui capitol organizaţia trebuie să determine:
 • factorii interni şi externi relevanţi pentru organizaţie şi care îi pot afecta capabilitatea de a realiza rezultatele dorite,
 • cerinţele părţilor interesate relevante pentru sistemul de management al calităţii,
 • domeniul sistemului de management al calităţii.
LEADERSHIP - Acest subiect constituie obiectul capitolului 5 al Structurii de Nivel Superior (5 - Leadership) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. Conform acestui capitol managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să-şi demonstreze leadership-ul şi angajarea şi să se asigure, printre altele, că:
 • politica şi obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite şi sunt compatibile cu direcţiile strategice ale organizaţiei,
 • cerinţele sistemului de management al calităţii sunt integrate în procesele de business ale organizaţiei,
 • sistemul de management al calităţii realizează rezultatele dorite,
 • sprijină leadership-ul celorlalte niveluri de management,
 • îmbunătăţirea continuă este promovată în cadrul organizaţiei.
Deşi, după opinia noastră, tot nu este încă vorba despre leadership în adevăratul sens al termenului, este oricum o îmbunătăţire faţă de ediţia curentă a standardului ISO 9001:2008.

MANAGEMENTUL RISCULUI - Acest subiect constituie obiectul capitolului 6.1 al Structurii de Nivel Superior (6.1 – Acţiuni pentru abordarea riscurilor şi oportunităţilor) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. Conform acestui capitol organizaţia trebuie:
 • să ia în considerare riscurile şi oportunităţile funcţie de contextul intern şi extern determinat,
 • să planifice acţiuni de abordare a riscurilor şi oportunităţilor,
 • să integreze şi să implementeze aceste acţiuni în procesele sistemului de management al calităţii,
 • să evalueze eficacitatea implementării acestor acţiuni.
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII - deşi nu există un capitol care să trateze în mod specific subiectul managementului schimbării, Structura de Nivel Superior abordează problema schimbărilor în câteva dintre capitolele sale, acest lucru constituind o îmbunătăţire faţă de actuala versiune a ISO 9001:2008.

Capitolul 8.1 – Planificare operatională şi control
 • Organizaţia trebuie să controleze schimbările planificate şi să analizeze consecinţele schimbărilor neintenţionate, întreprinzând acţiuni pentru diminuarea oricăror efecte negative, dacă este cazul.
Capitolul 9.3 – Analiza efectuată de management
 • Analiza efectuată de management trebuie să ia în considerare, printre altele şi schimbările aspectelor interne şi externe care sunt relevante pentru sistemul de management al calităţii.
 • Rezultatele analizei efectuate de management trebuie să includă printre altele şi orice nevoi de schimbare.
Mai mult decât atât, actuala versiune de lucru a viitorului standard are în vedere chiar un capitol special 6.3 – Planificarea schimbărilor. Dar cum ne aflăm de abia la varianta de proiect de comitet tehnic nu putem fi siguri că va rămâne aşa.

EVALUAREA PERFORMANŢEI - Acest subiect constituie obiectul capitolului 9 al Structurii de Nivel Superior (9 – Evaluarea performanţei) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. În acest capitol sunt incluse următoarele subiecte:
 • Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare
 • Audit intern
 • Analiză efectuată de management
Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere că termenul performanţă face parte dintre cei 22 de termeni comuni impuşi prin Anexa SL – Apendice2 al directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”.

Performanţa
Rezultat măsurabil
Nota 1: Performanţa poate fi apreciată fie în termeni cantitativi, fie în termeni calitativi
Nota 2: Performanţa se poate referi la activităţi de management, procese, produse, sisteme sau organizaţii

În numerele următoare vom continua periplul nostru prin prezentarea unor schimbări de termeni avuţi în vedere de Anexa SL, după care vom încerca să detaliem cerinţele acestei anexe.

Audituri critice (AuCrit - Audituri pentru identificarea problemelor / punctelor slabe)

Majoritatea auditurilor sistemelor de management se concentrează asupra constatării conformităţii acestora cu referenţialul ales. Metoda de lucru explicit declarată pentru aceste audituri este următoarea: Nu se caută în mod expres neconformităţi sau probleme, ci se caută dovezi care să demonstreze conformitatea. Prin acest mod de lucru nu se pune accent pe identificarea problemelor, ci pe identificarea cât mai multor dovezi care să probeze conformitatea.

QUASARO vă propune o altă viziune asupra auditurilor care pune accent numai pe identificarea problemelor ca surse de identificare a oportunităţilor de îmbunătăţire.
 • Vreţi să ştiţi care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea de zi cu zi? 
 • Vreţi să identificaţi cât mai multe oportunităţi de îmbunătăţire? 
 • Vreţi să reduceţi pierderile? 
 • Vreţi să creşteţi productivitatea? 
Atunci apelaţi la auditurile „critice” oferite de firma QUASARO. Aceste audituri au scopul declarat de a identifica numai şi numai ceea ce nu merge bine în organizaţia dvs. Ceea ce deja merge bine ştiţi dvs. mai bine decât oricine altcineva.

De ce să apelaţi la auditurile "critice" efectuate de QUASARO? 
 • Auditori cu experienţă profesională îndelungată; 
 • Auditori cu experinţă de audit îndelungată; 
 • Primul auditor din România înregistrat IRCA face parte din echipa QUASARO; 
 • Auditori cu experienţă de consultanţă îndelungată, buni cunoscători ai tehnicilor şi instrumentelor de rezolvare a problemelor. Această dualitate auditor – consultant asigură o bună acoperire a celor două faţete ale oricărei probleme: identificarea şi delimitarea problemei versus rezolvarea problemei. 
 • Auditori înregistraţi IRCA sau care lucrează cu organisme de certificare de prestigiu cum ar fi LRQA şi AFAQ AFNOR INTERNATIONAL.
Domenii pentru care firma QUASARO poate asigura efectuarea unor astfel de audituri „critice” sunt:
 • Subiecte generale: 
  • Managementul calităţii; 
  • Managementul mediului; 
  • Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 
  • Managementul siguranţei alimentelor; 
  • Managementul lanţului de aprovizionare - livrare (Supply chain) 
 • Subiecte specifice: 
  • Management operaţional; 
  • Managementul resurselor umane; 
  • Managementul producţiei; 
  • Managementul aprovizionării.
Orice audit „critic” se finalizează cu un raport cuprinzător care include problemele constatate, dar şi soluţii pentru rezolvarea acestora. Nu în ultimul rând se poate organiza o întâlnire de prezentare a celor constatate cu principalii actori din cadrul organizaţiei auditate.

Un audit "critic" acum vă poate asigura un viitor mai bun mai târziu.

luni, 9 septembrie 2013

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă

În 2012 familia de standarde ISO 9000 a împlinit 25 de ani de existenţă. Publicată pentru prima dată în 1987 familia ISO 9000 a reprezentat cel mai de succes produs al organizaţiei internaţionale de standardizare (ISO). Jubileul de argint coincide cu o perioadă de efervescenţă maximă deoarece este în plină desfăşurare procesul de actualizare a standardului ISO 9001.

Calendarul propus pentru elaborarea şi adoptarea noii ediţii se prezintă astfel:

 • Proiectul de comitet (CD) este supus comentariilor şi votului – 10 septembrie 2013
 • Proiectul de standard internaţional (DIS) este supus votului – Martie - August 2014
 • Proiectul final de standard internaţional (FDIS) este supus votului – Iulie - August 2015
 • Standardul final ISO 9001: 2015 este publicat – septembrie 2015
Ce se are în vedere cu viitoarea ediţie a standardului ISO 9001?
 1. Asigurarea unui set principal de cerinţe pentru următorii 10 ani sau mai mult
 2. Păstrarea caracterului generic relevant pentru organizaţii de toate tipurile şi dimensiunile din orice domeniu de activitate
 3. Menţinerea orientării curente către un management eficace al proceselor cu scopul de a obţine rezultatul dorit
 4. Luarea în considerare a schimbărilor în domeniul practicilor sistemelor de management al calităţii apărute de la ultima revizie majoră din anul 2000
 5. Luarea în considerare a mediului din ce în ce mai complex, solicitant şi dinamic în care activează organizaţiile
 6. Aplicarea Anexei SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” pentru a asigura compatibilitatea şi armonizarea cu alte standarde ISO referitoare la sisteme de management
 7. Facilitarea implementării eficace în cadrul organizaţiilor
 8. Facilitarea unor evaluări de primă, secundă şi terţă parte eficace
 9. Utilizarea unui limbaj simplificat care să faciliteze înţelegerea şi interpretarea consecventă a cerinţelor sale
Care este structura viitoarei ediţii a ISO 9001?
Răspunsul la această întrebare este dat de punctul f) de mai sus. Anexa SL - Apendixul 2 al documentului menţionat include un ansamblu de elemente comune care trebuie să se găsească în toate standardele de sisteme de management (SSM), şi anume:
 • O structură de nivel superior (High Level Structure - HLS) valabilă pentru toate SSM
 • Un text principal identic pentru toate SSM
 • Termeni comuni pentru toate SSM
 • Definiţii principale comune pentru toate SSM
În acest context, proiectul de standard ISO 9001 aflat în acest moment în faza de proiect de comitet (CD) se prezintă astfel:
Introducere
1. Domeniu de aplicare
2. Referinţe normative
3. Termeni şi definiţii
4. Contextul organizaţiei
5. Leadership
6. Planificare
7. Suport
8. Operaţiuni
9. Evaluarea performanţei
10. Îmbunătăţire

Prin preluarea acestei structuri în cadrul SSM se va asigura armonizarea acestora şi implicit se va favoriza şi uşura dezvoltarea sistemelor integrate de management.

Următoarele ediţii ale newsletter-ului QUASARO vor prezenta:
 • Principalele modificări avute în vedere de noua ediţie
 • Structura detaliată propusă pentru noua ediţie a standardului ISO 9001

Audituri la furnizori / Audituri de secundă parte (ParSec Audit)


Folosirea furnizorilor este inevitabilă în toate domeniile de activitate, cum tot la fel de adevărat este şi faptul că multe dintre problemele cu care se confruntă organizaţiile de orice tip sunt generate, într-o bună măsură, tocmai de aceşti furnizori. În aceste condiţii, menţinerea sub un control adecvat a furnizorilor a devenit cu adevărat o provocare pentru multe organizaţii. O modalitate elegantă de a răpunde acestei provocări o constituie efectuarea periodică a unor audituri la principalii dumneavoastră furnizori. Pe de altă parte aceste audituri sunt suficient de costisitoare, plus că necesită un corp bine pregătit de auditori profesionişti.

QUASARO vă ajută să scăpaţi de această bătaie de cap punându-vă la dispoziţie tocmai acest corp de auditori profesionişti de care aveţi nevoie pentru auditarea furnizorilor.

De ce să apelaţi la auditurile la furnizori efectuate de QUASARO?
 • Economie de bani şi timp; 
 • Eficacitate şi eficienţă maxime; 
 • Profesionalism şi obiectivitate. 

Prin ce se recomandă auditorii QUASARO?
 • auditori înregistraţi IRCA şi / sau ARNA; 
 • experienţă profesională îndelungată; 
 • experienţă de audit îndelungată obţinută prin colaborarea cu organisme de certificare de prestigiu cum ar fi LRQA şi AFAQ AFNOR INTERNATIONAL; 
 • experienţă în auditarea activităţilor din domenii diverse; 
 • experienţă de consultanţă îndelungată; 
 • domenii de expertiză variate (managementul calităţii, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, managementul siguranţei alimentelor).

Care sunt modalităţile de abordare a auditurilor la furnizori?
 • Audituri pe baza unui referenţial internaţional recunoscut ca de exemplu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, PAS 220 etc;
 • Audituri pe baza unor chestionare puse la dipsoziţie de clientul auditului;
 • Audituri pe baza unor chestionare elaborate de QUASARO la solicitarea clientului auditului.
Indiferent de varianta aleasă un audit la furnizor se finalizează cu un raport care poate ajuta la selectarea / deselectarea respectiv clasificarea unui furnizor.

Varianta cea mai complexă de colaborare poate avea în vedere construirea unui sistem complet de management al furnizorilor, sistem care să includă următoarele activităţi:
 • Stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a furnizorilor în funcţie de impactul produsului / serviciului aprovizionat asupra propriului produs / serviciu; 
 • Stabilirea sistemului de urmărire a performanţelor furnizorilor, inclusiv a unei metode de clasificare a acestora funcţie de performanţe; 
 • Construirea şi menţinerea bazei de date referitoare la furnizori; 
 • Efectuarea auditurilor de supraveghere a furnizorilor pentru care sistemul de urmărire a performanţelor a stabilit acest lucru; 
 • Efectuarea unui benchmarking periodic al furnizorilor.

marți, 3 septembrie 2013

 În luna septembrie 2013 puteţi participa la cursurile noastre:

Nr.
Crt.
Denumirea cursului
Perioada
zi – zi.lună
Durata
(zile)
Program zilnic
  Preţ/curs/ participant
(LEI)
Nu include TVA

14.      
Specialist în managementul deşeurilor
05 – 06.09
2
09:00 – 15:00
500 + TVA
15.      
Leadership – Competenţe sociale şi civice
09 – 11.09
3
09:00 – 17:00
1000*
16.      
Specialist în domeniul calităţii
12 – 13.09
2
09:00 – 15:00
650*
17.      
Cursul Lloyd’s Register Quality Assurance de formare Auditori Şefi pentru ISO 9001:2008
16 – 20.09
5
08:30 – 18:30
590 Euro +TVA
18.      
Manager al sistemelor de management al calităţii
23 – 27.09
5
09:00 – 16:00
960+TVA/
1200*
19.      
Sistemul de management al siguranţei alimentului ISO 22000:2005
30.09 – 01.10
2
09:00 – 15:00
550+TVA
* cursuri sunt scutite de TVA conform art. 141 din Codul Fiscal. 

Informaţii suplimentare la
telefon:   0213308377       sau
pe site:   www.quasaro.ro


luni, 18 februarie 2013


În săptămîna 04 – 08 martie puteţi urma la noi cursurile:

1.     Magementul calităţii ISO 9001:2008 – 2 zile (4 şi 5 martie)
2.     Auditor (intern) în domeniul calităţii – curs de perfecţionare – 3 zile (6,7 şi 8)

Informaţii suplimentare la
telefon: 0213308377 sau
pe site:   www.quasaro.ro

joi, 14 februarie 2013


În săptămîna 25 februarie – 01 martie puteţi urma la noi cursurile:

1.     Auditori (interni) de mediu – curs de perfecţionare – 3 zile
2.     Competenţe antreprenoriale – Managementul schimbării – 3 zile
3.     Responsabil proces – 2 zile.

Informaţii suplimentare la
telefon: 0213308377 sau
pe site:   www.quasaro.ro

miercuri, 6 februarie 2013

Auditor (intern) în domeniul calitatii

Cui se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să obţină certificarea de auditori interni sau personalului care efectuează sau urmează să efectueze verificări ale funcţionării sistemului de management al calităţii, dar şi sefilor de compartimente şi coordonatorilor de activităţi.

Obiectivele cursului

Insuşirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul calităţii şi auditarea Insuşirea cerinţelor SR EN ISO 9001:2008 Insuşirea metodologiei de organizare şi desfasurare a unui audit intern. Conţinutul cursului Conceptele calităţii şi asigurării calităţii, inclusiv terminologie Cele 8 principii ale managementului calităţii Cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 Principiile auditării Organizarea şi desfăşurarea auditului intern Raportarea rezultatelor auditurilor interne şi urmărirea acţiunilor corective Tehnici de dialog şi comunicare Responsabilităţile auditorului Examen final scris

Cerinţele preliminare

Se recomandă studierea înainte de începerea cursului a următoarelor standarde: SR EN ISO 9000:2006; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 19011:2003.

Metodele pedagogice Expuneri, dialoguri, exerciţii practice, studii de caz, simulări ale unor situaţii reale. Evaluarea continuă a comportamentului şi performanţei cursanţilor, care este luată în considerare la aprecierea finală. Fiecare participant va primi pe perioada cursului câte un exemplar din SR EN ISO 9001:2008.

Durata cursului: 3 zile, între 8:30-16:30

Preţul şi perioada de desfăşurare: Pentru a le afla, vă rugăm să daţi click aici.