miercuri, 6 februarie 2013

Auditor (intern) în domeniul calitatii

Cui se adresează?

Cursul se adresează persoanelor care doresc să obţină certificarea de auditori interni sau personalului care efectuează sau urmează să efectueze verificări ale funcţionării sistemului de management al calităţii, dar şi sefilor de compartimente şi coordonatorilor de activităţi.

Obiectivele cursului

Insuşirea principiilor de bază, inclusiv a terminologiei privind managementul calităţii şi auditarea Insuşirea cerinţelor SR EN ISO 9001:2008 Insuşirea metodologiei de organizare şi desfasurare a unui audit intern. Conţinutul cursului Conceptele calităţii şi asigurării calităţii, inclusiv terminologie Cele 8 principii ale managementului calităţii Cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 Principiile auditării Organizarea şi desfăşurarea auditului intern Raportarea rezultatelor auditurilor interne şi urmărirea acţiunilor corective Tehnici de dialog şi comunicare Responsabilităţile auditorului Examen final scris

Cerinţele preliminare

Se recomandă studierea înainte de începerea cursului a următoarelor standarde: SR EN ISO 9000:2006; SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 19011:2003.

Metodele pedagogice Expuneri, dialoguri, exerciţii practice, studii de caz, simulări ale unor situaţii reale. Evaluarea continuă a comportamentului şi performanţei cursanţilor, care este luată în considerare la aprecierea finală. Fiecare participant va primi pe perioada cursului câte un exemplar din SR EN ISO 9001:2008.

Durata cursului: 3 zile, între 8:30-16:30

Preţul şi perioada de desfăşurare: Pentru a le afla, vă rugăm să daţi click aici.