luni, 9 septembrie 2013

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă

În 2012 familia de standarde ISO 9000 a împlinit 25 de ani de existenţă. Publicată pentru prima dată în 1987 familia ISO 9000 a reprezentat cel mai de succes produs al organizaţiei internaţionale de standardizare (ISO). Jubileul de argint coincide cu o perioadă de efervescenţă maximă deoarece este în plină desfăşurare procesul de actualizare a standardului ISO 9001.

Calendarul propus pentru elaborarea şi adoptarea noii ediţii se prezintă astfel:

 • Proiectul de comitet (CD) este supus comentariilor şi votului – 10 septembrie 2013
 • Proiectul de standard internaţional (DIS) este supus votului – Martie - August 2014
 • Proiectul final de standard internaţional (FDIS) este supus votului – Iulie - August 2015
 • Standardul final ISO 9001: 2015 este publicat – septembrie 2015
Ce se are în vedere cu viitoarea ediţie a standardului ISO 9001?
 1. Asigurarea unui set principal de cerinţe pentru următorii 10 ani sau mai mult
 2. Păstrarea caracterului generic relevant pentru organizaţii de toate tipurile şi dimensiunile din orice domeniu de activitate
 3. Menţinerea orientării curente către un management eficace al proceselor cu scopul de a obţine rezultatul dorit
 4. Luarea în considerare a schimbărilor în domeniul practicilor sistemelor de management al calităţii apărute de la ultima revizie majoră din anul 2000
 5. Luarea în considerare a mediului din ce în ce mai complex, solicitant şi dinamic în care activează organizaţiile
 6. Aplicarea Anexei SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” pentru a asigura compatibilitatea şi armonizarea cu alte standarde ISO referitoare la sisteme de management
 7. Facilitarea implementării eficace în cadrul organizaţiilor
 8. Facilitarea unor evaluări de primă, secundă şi terţă parte eficace
 9. Utilizarea unui limbaj simplificat care să faciliteze înţelegerea şi interpretarea consecventă a cerinţelor sale
Care este structura viitoarei ediţii a ISO 9001?
Răspunsul la această întrebare este dat de punctul f) de mai sus. Anexa SL - Apendixul 2 al documentului menţionat include un ansamblu de elemente comune care trebuie să se găsească în toate standardele de sisteme de management (SSM), şi anume:
 • O structură de nivel superior (High Level Structure - HLS) valabilă pentru toate SSM
 • Un text principal identic pentru toate SSM
 • Termeni comuni pentru toate SSM
 • Definiţii principale comune pentru toate SSM
În acest context, proiectul de standard ISO 9001 aflat în acest moment în faza de proiect de comitet (CD) se prezintă astfel:
Introducere
1. Domeniu de aplicare
2. Referinţe normative
3. Termeni şi definiţii
4. Contextul organizaţiei
5. Leadership
6. Planificare
7. Suport
8. Operaţiuni
9. Evaluarea performanţei
10. Îmbunătăţire

Prin preluarea acestei structuri în cadrul SSM se va asigura armonizarea acestora şi implicit se va favoriza şi uşura dezvoltarea sistemelor integrate de management.

Următoarele ediţii ale newsletter-ului QUASARO vor prezenta:
 • Principalele modificări avute în vedere de noua ediţie
 • Structura detaliată propusă pentru noua ediţie a standardului ISO 9001

Audituri la furnizori / Audituri de secundă parte (ParSec Audit)


Folosirea furnizorilor este inevitabilă în toate domeniile de activitate, cum tot la fel de adevărat este şi faptul că multe dintre problemele cu care se confruntă organizaţiile de orice tip sunt generate, într-o bună măsură, tocmai de aceşti furnizori. În aceste condiţii, menţinerea sub un control adecvat a furnizorilor a devenit cu adevărat o provocare pentru multe organizaţii. O modalitate elegantă de a răpunde acestei provocări o constituie efectuarea periodică a unor audituri la principalii dumneavoastră furnizori. Pe de altă parte aceste audituri sunt suficient de costisitoare, plus că necesită un corp bine pregătit de auditori profesionişti.

QUASARO vă ajută să scăpaţi de această bătaie de cap punându-vă la dispoziţie tocmai acest corp de auditori profesionişti de care aveţi nevoie pentru auditarea furnizorilor.

De ce să apelaţi la auditurile la furnizori efectuate de QUASARO?
 • Economie de bani şi timp; 
 • Eficacitate şi eficienţă maxime; 
 • Profesionalism şi obiectivitate. 

Prin ce se recomandă auditorii QUASARO?
 • auditori înregistraţi IRCA şi / sau ARNA; 
 • experienţă profesională îndelungată; 
 • experienţă de audit îndelungată obţinută prin colaborarea cu organisme de certificare de prestigiu cum ar fi LRQA şi AFAQ AFNOR INTERNATIONAL; 
 • experienţă în auditarea activităţilor din domenii diverse; 
 • experienţă de consultanţă îndelungată; 
 • domenii de expertiză variate (managementul calităţii, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, managementul siguranţei alimentelor).

Care sunt modalităţile de abordare a auditurilor la furnizori?
 • Audituri pe baza unui referenţial internaţional recunoscut ca de exemplu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, PAS 220 etc;
 • Audituri pe baza unor chestionare puse la dipsoziţie de clientul auditului;
 • Audituri pe baza unor chestionare elaborate de QUASARO la solicitarea clientului auditului.
Indiferent de varianta aleasă un audit la furnizor se finalizează cu un raport care poate ajuta la selectarea / deselectarea respectiv clasificarea unui furnizor.

Varianta cea mai complexă de colaborare poate avea în vedere construirea unui sistem complet de management al furnizorilor, sistem care să includă următoarele activităţi:
 • Stabilirea criteriilor de evaluare şi selectare a furnizorilor în funcţie de impactul produsului / serviciului aprovizionat asupra propriului produs / serviciu; 
 • Stabilirea sistemului de urmărire a performanţelor furnizorilor, inclusiv a unei metode de clasificare a acestora funcţie de performanţe; 
 • Construirea şi menţinerea bazei de date referitoare la furnizori; 
 • Efectuarea auditurilor de supraveghere a furnizorilor pentru care sistemul de urmărire a performanţelor a stabilit acest lucru; 
 • Efectuarea unui benchmarking periodic al furnizorilor.