luni, 9 septembrie 2013

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă

În 2012 familia de standarde ISO 9000 a împlinit 25 de ani de existenţă. Publicată pentru prima dată în 1987 familia ISO 9000 a reprezentat cel mai de succes produs al organizaţiei internaţionale de standardizare (ISO). Jubileul de argint coincide cu o perioadă de efervescenţă maximă deoarece este în plină desfăşurare procesul de actualizare a standardului ISO 9001.

Calendarul propus pentru elaborarea şi adoptarea noii ediţii se prezintă astfel:

 • Proiectul de comitet (CD) este supus comentariilor şi votului – 10 septembrie 2013
 • Proiectul de standard internaţional (DIS) este supus votului – Martie - August 2014
 • Proiectul final de standard internaţional (FDIS) este supus votului – Iulie - August 2015
 • Standardul final ISO 9001: 2015 este publicat – septembrie 2015
Ce se are în vedere cu viitoarea ediţie a standardului ISO 9001?
 1. Asigurarea unui set principal de cerinţe pentru următorii 10 ani sau mai mult
 2. Păstrarea caracterului generic relevant pentru organizaţii de toate tipurile şi dimensiunile din orice domeniu de activitate
 3. Menţinerea orientării curente către un management eficace al proceselor cu scopul de a obţine rezultatul dorit
 4. Luarea în considerare a schimbărilor în domeniul practicilor sistemelor de management al calităţii apărute de la ultima revizie majoră din anul 2000
 5. Luarea în considerare a mediului din ce în ce mai complex, solicitant şi dinamic în care activează organizaţiile
 6. Aplicarea Anexei SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” pentru a asigura compatibilitatea şi armonizarea cu alte standarde ISO referitoare la sisteme de management
 7. Facilitarea implementării eficace în cadrul organizaţiilor
 8. Facilitarea unor evaluări de primă, secundă şi terţă parte eficace
 9. Utilizarea unui limbaj simplificat care să faciliteze înţelegerea şi interpretarea consecventă a cerinţelor sale
Care este structura viitoarei ediţii a ISO 9001?
Răspunsul la această întrebare este dat de punctul f) de mai sus. Anexa SL - Apendixul 2 al documentului menţionat include un ansamblu de elemente comune care trebuie să se găsească în toate standardele de sisteme de management (SSM), şi anume:
 • O structură de nivel superior (High Level Structure - HLS) valabilă pentru toate SSM
 • Un text principal identic pentru toate SSM
 • Termeni comuni pentru toate SSM
 • Definiţii principale comune pentru toate SSM
În acest context, proiectul de standard ISO 9001 aflat în acest moment în faza de proiect de comitet (CD) se prezintă astfel:
Introducere
1. Domeniu de aplicare
2. Referinţe normative
3. Termeni şi definiţii
4. Contextul organizaţiei
5. Leadership
6. Planificare
7. Suport
8. Operaţiuni
9. Evaluarea performanţei
10. Îmbunătăţire

Prin preluarea acestei structuri în cadrul SSM se va asigura armonizarea acestora şi implicit se va favoriza şi uşura dezvoltarea sistemelor integrate de management.

Următoarele ediţii ale newsletter-ului QUASARO vor prezenta:
 • Principalele modificări avute în vedere de noua ediţie
 • Structura detaliată propusă pentru noua ediţie a standardului ISO 9001

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu