miercuri, 23 octombrie 2013

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă (continuare)

Continuăm  periplul nostru referitor la noua ediţie a standardului ISO 9001 prezentând în continuare câteva dintre principalele schimbări generice, impuse de fapt pentru toate standardele referitoare la sisteme de management prin Anexa SL – Apendice 2 menţionată în newsletter-ul anterior. Printre temele noi impuse de Anexa SL se numără:
 • Contextul organizaţiei 
 • Leadership 
 • Managementul riscurilor 
 • Managementul schimbării 
 • Evaluarea performanţei
Vom prezenta în continuare câteva elemente semnificative pentru fiecare dintre aceste teme, elemente avute în vedere de Structura de Nivel Superior (High Level Structure) inclusă în Anexa SL – Apendice 2.

CONTEXTUL ORGANIZAŢIEI - Acest subiect constituie obiectul capitolului 4 al Structurii de Nivel Superior (4 – Contextul organizaţiei) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. Conform acestui capitol organizaţia trebuie să determine:
 • factorii interni şi externi relevanţi pentru organizaţie şi care îi pot afecta capabilitatea de a realiza rezultatele dorite,
 • cerinţele părţilor interesate relevante pentru sistemul de management al calităţii,
 • domeniul sistemului de management al calităţii.
LEADERSHIP - Acest subiect constituie obiectul capitolului 5 al Structurii de Nivel Superior (5 - Leadership) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. Conform acestui capitol managementul de la cel mai înalt nivel trebuie să-şi demonstreze leadership-ul şi angajarea şi să se asigure, printre altele, că:
 • politica şi obiectivele referitoare la calitate sunt stabilite şi sunt compatibile cu direcţiile strategice ale organizaţiei,
 • cerinţele sistemului de management al calităţii sunt integrate în procesele de business ale organizaţiei,
 • sistemul de management al calităţii realizează rezultatele dorite,
 • sprijină leadership-ul celorlalte niveluri de management,
 • îmbunătăţirea continuă este promovată în cadrul organizaţiei.
Deşi, după opinia noastră, tot nu este încă vorba despre leadership în adevăratul sens al termenului, este oricum o îmbunătăţire faţă de ediţia curentă a standardului ISO 9001:2008.

MANAGEMENTUL RISCULUI - Acest subiect constituie obiectul capitolului 6.1 al Structurii de Nivel Superior (6.1 – Acţiuni pentru abordarea riscurilor şi oportunităţilor) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. Conform acestui capitol organizaţia trebuie:
 • să ia în considerare riscurile şi oportunităţile funcţie de contextul intern şi extern determinat,
 • să planifice acţiuni de abordare a riscurilor şi oportunităţilor,
 • să integreze şi să implementeze aceste acţiuni în procesele sistemului de management al calităţii,
 • să evalueze eficacitatea implementării acestor acţiuni.
MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII - deşi nu există un capitol care să trateze în mod specific subiectul managementului schimbării, Structura de Nivel Superior abordează problema schimbărilor în câteva dintre capitolele sale, acest lucru constituind o îmbunătăţire faţă de actuala versiune a ISO 9001:2008.

Capitolul 8.1 – Planificare operatională şi control
 • Organizaţia trebuie să controleze schimbările planificate şi să analizeze consecinţele schimbărilor neintenţionate, întreprinzând acţiuni pentru diminuarea oricăror efecte negative, dacă este cazul.
Capitolul 9.3 – Analiza efectuată de management
 • Analiza efectuată de management trebuie să ia în considerare, printre altele şi schimbările aspectelor interne şi externe care sunt relevante pentru sistemul de management al calităţii.
 • Rezultatele analizei efectuate de management trebuie să includă printre altele şi orice nevoi de schimbare.
Mai mult decât atât, actuala versiune de lucru a viitorului standard are în vedere chiar un capitol special 6.3 – Planificarea schimbărilor. Dar cum ne aflăm de abia la varianta de proiect de comitet tehnic nu putem fi siguri că va rămâne aşa.

EVALUAREA PERFORMANŢEI - Acest subiect constituie obiectul capitolului 9 al Structurii de Nivel Superior (9 – Evaluarea performanţei) şi deci implicit al viitoarei ediţii a standardului ISO 9001. În acest capitol sunt incluse următoarele subiecte:
 • Monitorizare, măsurare, analiză şi evaluare
 • Audit intern
 • Analiză efectuată de management
Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere că termenul performanţă face parte dintre cei 22 de termeni comuni impuşi prin Anexa SL – Apendice2 al directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”.

Performanţa
Rezultat măsurabil
Nota 1: Performanţa poate fi apreciată fie în termeni cantitativi, fie în termeni calitativi
Nota 2: Performanţa se poate referi la activităţi de management, procese, produse, sisteme sau organizaţii

În numerele următoare vom continua periplul nostru prin prezentarea unor schimbări de termeni avuţi în vedere de Anexa SL, după care vom încerca să detaliem cerinţele acestei anexe.

Audituri critice (AuCrit - Audituri pentru identificarea problemelor / punctelor slabe)

Majoritatea auditurilor sistemelor de management se concentrează asupra constatării conformităţii acestora cu referenţialul ales. Metoda de lucru explicit declarată pentru aceste audituri este următoarea: Nu se caută în mod expres neconformităţi sau probleme, ci se caută dovezi care să demonstreze conformitatea. Prin acest mod de lucru nu se pune accent pe identificarea problemelor, ci pe identificarea cât mai multor dovezi care să probeze conformitatea.

QUASARO vă propune o altă viziune asupra auditurilor care pune accent numai pe identificarea problemelor ca surse de identificare a oportunităţilor de îmbunătăţire.
 • Vreţi să ştiţi care sunt problemele cu care vă confruntaţi în activitatea de zi cu zi? 
 • Vreţi să identificaţi cât mai multe oportunităţi de îmbunătăţire? 
 • Vreţi să reduceţi pierderile? 
 • Vreţi să creşteţi productivitatea? 
Atunci apelaţi la auditurile „critice” oferite de firma QUASARO. Aceste audituri au scopul declarat de a identifica numai şi numai ceea ce nu merge bine în organizaţia dvs. Ceea ce deja merge bine ştiţi dvs. mai bine decât oricine altcineva.

De ce să apelaţi la auditurile "critice" efectuate de QUASARO? 
 • Auditori cu experienţă profesională îndelungată; 
 • Auditori cu experinţă de audit îndelungată; 
 • Primul auditor din România înregistrat IRCA face parte din echipa QUASARO; 
 • Auditori cu experienţă de consultanţă îndelungată, buni cunoscători ai tehnicilor şi instrumentelor de rezolvare a problemelor. Această dualitate auditor – consultant asigură o bună acoperire a celor două faţete ale oricărei probleme: identificarea şi delimitarea problemei versus rezolvarea problemei. 
 • Auditori înregistraţi IRCA sau care lucrează cu organisme de certificare de prestigiu cum ar fi LRQA şi AFAQ AFNOR INTERNATIONAL.
Domenii pentru care firma QUASARO poate asigura efectuarea unor astfel de audituri „critice” sunt:
 • Subiecte generale: 
  • Managementul calităţii; 
  • Managementul mediului; 
  • Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; 
  • Managementul siguranţei alimentelor; 
  • Managementul lanţului de aprovizionare - livrare (Supply chain) 
 • Subiecte specifice: 
  • Management operaţional; 
  • Managementul resurselor umane; 
  • Managementul producţiei; 
  • Managementul aprovizionării.
Orice audit „critic” se finalizează cu un raport cuprinzător care include problemele constatate, dar şi soluţii pentru rezolvarea acestora. Nu în ultimul rând se poate organiza o întâlnire de prezentare a celor constatate cu principalii actori din cadrul organizaţiei auditate.

Un audit "critic" acum vă poate asigura un viitor mai bun mai târziu.