luni, 2 februarie 2015

ISO 9001 şi ISO 14001 - principalele modificări în 2015


ISO 9001 -  Final Draft International Standard va apărea în martie 2015 şi a cărui versiune finală va fi publicată în septembrie 2015.


Clauza 4 se referă la contexul organizaţiei. Este pusă în lumină necesitatea ca managementul de la cel mai înalt nivel să identifice şi să înţeleagă aşteptările părţilor interesate. Atât părţile interesate interne cât şi cele externe pot afecta, prin riscurile asociate, capabilitatea companiei de a-şi atinge scopul.
Clauza 5 se referă la leadership. Managementul de la cel mai înalt nivel are o mai mare implicare în funcţionarea sistemului  şi trebuie să aloce responsabilităţi pentru toate procesele de management al calităţii. În plus, Politica pentru calitate trebuie aliniată cu direcţia strategică a companiei.
Clauza 6 elimină acţiunea preventivă prin introducerea conceptului de management al riscului. Se va pune problema ţinerii sub control a tuturor riscurilor care pot pune în pericol îndeplinirea cerinţelor clienţilor cu privire la produsele şi/sau serviciile furnizate de companie.
Clauza 7 asigură o gestionare mult mai eficace a resurelor necesare funcţionării sistemului, lărgind plaja acestora prin includerea “cunoştinţelor”. Sunt avute în vedere toate dimensiunile conceptului de implementare: necesarul de competenţă a personalului, comunicarea cu acesta, conştientizarea lui, asigurarea informaţiilor documentate.
Clauza 8 clarifică planificarea şi controlul operaţional, relaţia cu clienţii, proiectarea şi dezvoltarea produselor şi serviciilor, relaţia cu furnizorii, producţia şi furnizarea serviciilor, livrarea acestora, controlul situaţiilor neconforme.
Clauza 9 întăreşte cerinţele de măsurare şi monitorizare, prin prisma abordării managementului riscului; auditul intern şi analiza efectuată de management rămân instrumente de bază relaţionate cu eficacitatea, gradul de acoperire şi adecvarea sistemului de management al calităţii.
Clauza 10 structurează abordări multiple ale conceptului de îmbunătăţire.ISO 14001 Final Draft International Standard va apărea în februarie 2015 şi a cărui versiune finală va fi publicată în septembrie 2015

  • managementul strategic de mediu
  • leadership
  • protecţia mediului
  • performanţa de mediu
  • abordarea  pe baza ciclului de viaţă al produsului.


Noua versiune a standardului va respecta structura prezentată anterior şi va pune un mare accent pe:
Clauzele 4 şi 5 au aceeaşi menire ca în cazul ISO 9001.
Clauza 6 extinde managementul riscului de la aspectele de mediu către obligaţiile de conformare şi către ameninţări & oportunităţi.
Clauza 7 clarifică toate elementele suport de funcţionare, ca în cazul ISO 9001.
Clauza 8 întăreşte controlul operaţional şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă. 
Clauzele 9 şi 10 păstrează acelaşi rol ca şi la ISO 9001.

Detalii despre modificările standardelor în seria de cursuri organizate periodic Sisteme de management - noutăţi şi perspective 2015