luni, 20 ianuarie 2014

Noua ediţie ISO 9001:2015 bate la uşă (continuare)

Aşa cum am menţionat în ultimul newsletter vom continua periplul nostru cu privire la ediţia din 2015 a 9001 cu prezentarea modului de abordare a terminologiei ce urmează a fi folosită în cadrul acestui standard. Conform Anexei SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” toate standardele referitoare la sisteme de management vor folosi un set de 22 termeni comuni, şi anume:

Organizaţie
Parte interesată
Cerinţă
Sistem de management
Management de la cel mai înalt nivel
Eficacitate
Politică
Obiective
Risc
Competenţă
Informaţie documentată
Proces
Performanţă
Externalizare
Monitorizare
Măsurare
Audit
Conformitate
Neconformitate
Corecţie
Acţiune corectivă
Îmbunătăţire continuă

Dintre toţi aceşti termeni o noutate o reprezintă doar următorii 5:

Informaţie documentată
Informaţii care necesită control şi menţinere din partea unei organizaţii, împreună cu mediul lor suport
Nota 1: Informaţiile documentate pot fi în orice format şi pe orice mediu şi din orice sursă.
Nota 2: Informaţiile documentate se pot referi la:

 • sistemul de management inclusiv procesele corelate cu acesta;
 • informaţii create cu scopul ca o organizaţie să funcţioneze (documentaţie);
 • dovezi ale rezultatelor obţinute (înregistrări).

 • Performanţă
  Rezultat măsurabil
  Nota 1: Performanţa poate fi corelată cu constatări cantitative, dar şi calitative.
  Nota 2: Performanţa se poate referi la managementul activităţilor, proceselor, produselor (inclusiv serviciilor), sistemelor sau organizaţiilor.

  Externalizare (verb)
  Realizarea unui aranjament în urma căruia o organizaţie externă efectuează o parte din funcţiile sau procesele organizaţiei
  Nota 1: Deşi o organizaţie externă este în afara domeniului de aplicare a sistemului de management, funcţia sau procesul externalizat sunt incluse în acest domeniu.

  Monitorizare
  Determinarea stadiului unui sistem, unui proces sau unei activităţi
  Nota 1: Pentru a determina stadiul pot fi necesare activităţi de verificare, supraveghere sau observare critică. 

  Măsurare
  Proces pentru a determina o valoare

  Restul termenilor comuni sunt inspiraţi în cea mai mare parte din standardul ISO 9000:2005, cu excepţia termenului „Risc” preluat din standardul ISO 31000:2009.

  Conform instrucţiunilor cuprinse în Anexa SL – Apendix 2: „Pot fi adaugaţi termeni suplimentari şi definiţii suplimentare specifice fiecărui domeniu (calitate, mediu etc.). De asemenea notele existente pot fi modificate sau pot fi adaugate note noi astfel încît să servească scopului fiecărui standard în parte.

  Pentru domeniul calităţii trebuie avut în vedere că şi standardul ISO 9000 este în curs de actualizare cu un calendar de parcurs asemănător celui aplicabil pentru ISO 9001.

  Vom începe în continuare să prezentăm ceva mai în detaliu conţinutul comun inclus în Anexa SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013” care se regăseşte cu unele modificări şi în viitoarea ediţie a ISO 9001:2015. Vom include şi unele comentarii referitoare la elementele specifice numai pentru domeniul calităţii incluse în această viitoare ediţie.

  Primul capitol de cerinţe este capitolul 4 - Contextul organizaţiei şi are 4 subcapitole:

  4.1. Înţelegerea organizaţiei şi a contextului în care activează
  • Presupune determinarea aspectelor interne şi externe cu impact asupra capabilităţii Sistemului de Management (SM)
  • Faţă de acest conţinut comun actuala variantă de lucru a ISO 9001 mai are în vedere următoarele:
   • Actualizarea rezultatelor acestor determinări ori de câte ori este necesa
   • Luarea în considerare a următoarelor elemente pentru determinarea aspectelor interne şi externe:
    • schimbări şi tendinţe
    • relaţiile cu părţile interesate
    • aspecte de guvernanţă, priorităţi strategice, politici interne şi angajamente
    • resursele dipsonibile şi schimbările tehnologice

  4.2. Înţelegerea nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate
  • Presupune determinarea părţilor interesate împreună cu cerinţele acestora.
  • Faţă de acest conţinut comun actuala variantă de lucru a ISO 9001 indică şi care sunt principalele părţi interesate şi anume:
   • clienţi direcţi;
   • utilizatori finali;
   • furnizori, distribuitori, detailişti sau alte părţi implicate pe lanţul de livrare;
   • organizaţii de reglementare;
   • alte părţi interesate.

  4.3. Determinarea domeniului SM
  • Pentru determinarea domeniului trebuie luate în considerare:
   • aspectele interne şi externe şi
   • cerinţele părţilor interesate
  • Faţă de acest conţinut comun actuala variantă de lucru a ISO 9001 mai are în vedere următoarele:
   • Fomeniul trebuie să indice;
    • bunurile şi serviciile;
    • procesele principale;
    • locaţiile incluse.
   • Excluderile posibile care trebuie limitate la capitolele 7.1.4 – Dispozitive de montorizare şi măsurare şi 8 – Operaţiuni

  4.4. Sistemul de management
  • Presupune stabilirea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SM, inclusiv procesele necesare şi interacţiunea acestora

  În numerele următoare vom continua detalierea cerinţelor comune din Anexa SL – Apendix 2 a directivei „ISO/IEC Directives, Part 1, Consolidated ISO Supplement, 2013”, împreună cu posibile abordări ale variantei în lucru a standardului ISO 9001.

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu