luni, 20 ianuarie 2014

TWI

Programul TWI – Training Within Industry - a fost dezvoltat de Guvernul S.U.A în timpul celui de al doilea război mondial cu scopul „de a ajuta industria de apărare să îşi satisfacă nevoile de forţă de muncă prin instruirea internă a fiecărui lucrător pentru a-l face să îşi utilizeze la maximum toate abilităţile astfel încât să îşi dea întreaga măsură a capacităţii sale individuale”. La sfârşitul programului (30 septembrie 1945) s-a contabilizat instruirea a 1.750.650 persoane instruite din 16.511 organizaţii având ca rezultate notabile:
 • Creşterea productivităţii
 • Reducerea timpului de inducţie a noilor angajaţi
 • Reducerea ratei rebuturilor
 • Creşterea nivelului de securitate a muncii
 • Etc.
După război Toyota începe să utilizeze TWI pentru a-şi instrui angajaţii ca parte a Sistemului de Producţie Toyota (TPS) dezvoltat în perioada 1951-1960. După 2000 TWI renaşte în SUA şi este redescoperit în multe alte părţi ale lumii.

Programul TWI se adresează în primul rând supervizorilor şi include 3 module:
 • Instructaj de lucru (Job Instruction)
 • Relaţii la locul de muncă (Job Relation)
 • Îmbunătăţirea metodelor de lucru (Job Methods)
În acest material ne vom ocupa mai pe larg de cel mai de succes modul şi anume Instructajul de lucru (Job Instruction).

Principalul obiectiv al acestui modul este de a asigura o inducţie cât mai rapidă a noilor angajaţi cu privire la modul de efectuare practică a lucrărilor de la noul lor loc de muncă. În acest scop s-a dezvoltat o metodologie foarte simplă de defalcare a lucrărilor în operaţiuni elementare şi de folosire a acestei defalcări ca baza pentru instruirea lucrătorilor de către supervizor / maistru / şef de echipă etc.

Un astfel de modul de Instructaj de lucru se organizează astfel:
 • Participanţi: 10 supervizori / maiştri / şefi de echipă etc.
 • Durata modulului: 10 ore a câte 2 ore pe zi
 • Nr. de serii: 3 serii de participanţi în paralel
 • Locul de desfăşurare: întotdeauna în organizaţie cât mai aproape de locurile operaţionale (producţie, prestare servicii etc.)
 • Materiale didactice necesare: organizaţia trebuie să asigure materiale / piese necesare pentru exemplificarea unui număr de aproximativ 8-10 lucrări practice (de dorit una pentru fiecare participant)
 • Activităţi practice: fiecare participant trebuie să exemplifice metodologia de instructaj învăţată pentru o lucrare pe care o coordonează în cadrul activităţilor curente.
TWI – Job Instruction este o metodologie foarte simplă dar cu rezultate extraordinar de spectaculoase. Firma QUASARO organizează astfel de instruiri şi vă stă la dispoziţie cu orice detalii suplimentare necesare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu